Wat meer over..

Buggyclub Holland

Buggy Club Holland (kortweg BCH) is een amateurvereniging en behartigt de belangen van de kitebuggysport in Nederland.
De vereniging telt ongeveer 95 leden en wordt door een klein bestuur gedreven.

BCH is op vele vlakken actief waar het gaat om de sport te ondersteunen.
Je moet hierbij denken aan het organiseren van competitiewedstrijden in het kader van het Nederlands Kampioenschap Kitebuggy en andere gerelateerde events. Deze events worden doorgaans op een vast aantal locaties langs de Nederlandse kust georganiseerd vanwege de perfecte harde (zand)ondergrond en vaak gunstige windomstandigheden.
Buiten Nederland werkt BCH samen met haar internationale zusterorganisaties voor het organiseren van wedstrijden in internationaal verband (EK en WK). De verenigingen hebben regelmatig contact om zo bijvoorbeeld ook internationaal eenzelfde regelgeving te handhaven.