Wat is de BCH?

Buggy Club Holland (kortweg BCH) is een amateurvereniging en behartigt de belangen van de kitebuggysport in Nederland.
De vereniging telt ongeveer 200 leden (stand begin 2011) en wordt door een klein bestuur gedreven.

BCH is op vele vlakken aktief waar het gaat om de sport te ondersteunen.
Je moet hierbij denken aan het organiseren van competitiewedstrijden in het kader van het Nederlands Kampioenschap Kitebuggy en andere gerelateerde events. Deze events worden doorgaans op een vast aantal locaties langs de Nederlandse kust georganiseerd vanwege de perfecte harde (zand)ondergrond en vaak gunstige windomstandigheden.
Buiten Nederland werkt BCH samen met haar internationale zusterorganisaties voor het organiseren van wedstrijden in internationaal verband (EK en WK). De verenigingen hebben regelmatig contact om zo bijvoorbeeld ook internationaal eenzelfde regelgeving te handhaven.

Maar buiten het organiseren van events houdt BCH zich met veel meer zaken bezig.

Wij maken ons sterk voor een veilige sport, zowel voor de sporters maar zeker ook voor de overige strandgebruikers. De kitebuggysport groeit ieder jaar verder terwijl de locaties waar het kitebuggyen is toegestaan gelijkblijven of zelfs afnemen. Om dit in goede banen te leiden zijn we constant in overleg met lokale overheden en adviseren hen om het beleid rondom het strandgebruik zo goed mogelijk afgestemd te krijgen op het diverse gebruik van deze locaties. Een rechstreeks resultaat van dit overleg is terug te vinden  in de zogenaamde sportzones welke in overleg met een aantal gemeenten zijn vastgesteld. Deze zones zijn bewust gekozen en toegewezen aan aktief strandgebruik zoals het kitebuggyen. Lokale bebording zorgt voor de nodige uitleg aan alle strandgebruikers.

Lid worden van BCH betekent automatisch dat je een kitebuggy brevet moet halen en in bezit moet zijn van een aanvullende WA verzekering waarin de kitebuggysport wordt gedekt. Het brevet bestaat uit twee onderdelen, een theorie- en pratijkgedeelte. Van beide wordt een examen afgenomen. Bij slaging wordt een H-nummer toegekend. Een BCH lid heeft tevens de plicht om op zijn of haar buggy  tenminste 1 goedgekeurd H-nummer volgens FYSLY regels op de buggy bevestigd te hebben. Op deze manier zijn zij herkenbaar. Overige strandgebruikers weten dan ook dat deze persoon op de hoogte is van alle (lokale) veiligheidsvoorschriften en tevens zijn/haar buggy en kite goed onder controle heeft.