Maasvlakte 2

Algemeen

Maasvlakte 2 is een nieuw strand, letterlijk !
Zo nieuw dat het nog niet eens op Google maps terug te vinden is.
Het strand is aangelegd in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe zeehaven op de Maasvlakte.

Het gebied is nog volop in aanbouw en mogelijk zullen er in de (nabije) toekomst aanpassingen plaats vinden die van invloed kunnen zijn op het gebruik van het strand en het kitebuggien in het bijzonder.

Kitebuggiers worden aldus opgeroepen om bij elk bezoek kennis te nemen van de informatie die vermeld wordt op de borden die bij de strandopgangen geplaatst zijn.

Op het moment van schrijven (Juni 2013) kan gemeld worden dat het strand smal is, zelfs bij laag water. Wellicht dat er door natuurlijke werking van getij en stromingen er meer zand zal aanspoelen. De kleine breedte van het strand maakt daarom moeilijk om tegen de wind in op te kruizen, ook al omdat boven de vloedlijn het zand redelijk zacht is. De meest ideale windrichting is daarom ZZW tot WNW.

Indien windrichting en getij goed zijn dan kan er over een lengte van 5 km gereden worden tijdens de zomer en bijna 8 km tijdens de winter.

Het strand

Het kitebuggy gedeelte van het strand op Maasvlakte 2 wordt ook wel het sportstrand genoemd. De zone is duidelijk afgescheiden aan de noordkant : hier gaat het strand over in grote betonblokken dus een duidelijke begrenzing voor de kitebuggier. De zuidkant van het sportstrand wordt s’zomers begrensd door het badstrand/ naaktrecreatiegbied en ‘swinters door de paaltjes die het vogelbroedgebied aanduiden.

Het sportstrand is het gehele jaar toegankelijk voor kitebuggiers.
Let op: in de periode tussen April tot Oktober (het zomerseizoen dus) mag er niet op het badstrand gereden worden.
In deze maanden mag er dus ook niet via de reddingsbrigade worden opgestapt (parkeerplaats 1).

Overzicht van de Maasvlakte 2. Alleen parkeerplaatsen 1 en 3 zijn voor buggyers geschikt.

Zonering Maasvlakte 2. Let op de verschillen tussen het zomer- en winterseizoen!Strandopgang

Er zijn twee toegankelijke strandopgangen geschikt voor kitebuggiers.
Strandopgang 3 bevindt zich aan de noordzijde van het sportstrand.
Er is gratis parkeergelegenheid en de strandopgang is met Stelcon betonplaten uitgevoerd. Deze strandopgang is de enige mogelijkheid die in de zomer gebruikt kan worden om met de buggy op het strand te komen.

Strandopgang 3. Geopende slagboom met op de achtergrond het einde van het sportstrand.

Strandopgang 3. Geopende slagboom met op de achtergrond het einde van het sportstrand.
De andere strandopgang die door kitebuggiers gebruikt kan worden is nr.1.
Er zijn hier verschillende parkeervakken vlak bij elkaar. Het gaat om de strandopgang bij de reddingsbrigade. Ook hier is gratis parkeergelegenheid en de strandopgang is met Stelcon betonplaten uitgevoerd. De reddingsbrigade bevindt zich hier bovenop de duin.
Deze strandopgang komt uit op het badstrand, dus kan alleen in de winter gebruikt worden.

Strandopgang 1. Grote rotsblokken die wijd genoeg uit elkaar liggen om vanaf de parkeerplaats de strandopgang op te lopen.

Strandopgang 1. Grote rotsblokken die wijd genoeg uit elkaar liggen om vanaf de parkeerplaats de strandopgang op te lopen.

Strandopgang 1. Ook hier een slagboom waar een buggy niet/nauwelijks onder door kan vanwege de schuine dwarsbalk.

Strandopgang 1. Ook hier een slagboom waar een buggy niet/nauwelijks onder door kan vanwege de schuine dwarsbalk.

De overige strandopgangen hebben alleen steile trappen….dus per definitie niet geschikt als strandopgang voor kitebuggiers. De verantwoordelijke instanties hebben niet het voornemen om deze strandopgangen met Stelcon platen uit te voeren. Daardoor zal deze strandopgang geen rol van betekenis hebben voor de kitebuggier.

BCH heeft bij de verantwoordelijke instanties een verzoek ingediend om de slagbomen aan te passen die gebruikt worden bij strandopgangen 1 en 3. De huidige slagbomen staan niet/nauwelijks toe dat de buggy er onder door kan.

Windverwachting

Getij

De meest dichtbijzijnde astronomische getijgegevens kunnen betrokken worden van Hoek van Holland (bij uitval kan ook Brouwersgat 02 geraadpleegd worden).

De werkelijke waterstand komt het meest overeen met die van Stroommeetpaal Maasmond.

Het strand is het best te berijden wanneer de NAP waarde beneden de +140 cm is welke afhankelijk is van eventuele stuwing door de wind. Het actuele getij is dus iets om meer in de gaten te houden dan het astronomisch getij
hetgeen ook makkelijk terug te vinden is op de site van Rijkstwaterstaat.