BELANGRIJK: aanvullende regels

Op 16 februari 2007 is de Algemene Ledenvergadering van de BCH akkoord gegaan met het instellen van sancties voor leden die buiten de toegestane kite-buggy zones rijden op een aantal lokaties.

De betreffende lokaties zijn:

– Vuurtorenstrand Ouddorp (3e blok tussen palen 13.00 en 14.50)
– Brouwersdam (strandpaviljoen de Kous tot paal 23.00)
– Burgh Haamstede (toegewezen extreme sportzone)
– Voornse Slikken (voormalig Autostrand Oostvoorne) (tussen palen 7.6 en 10)
– Texel (tussen palen 17.6 en 18.99 en tussen palen 28.20 en 32)
– Ameland (toegewezen extreme sportzone)
– Schiermonnikoog (tussen palen 2 en 3)
– IJmuiden (toegewezen extreme sportzone)
– zodra elders een zone voor kite-buggyen wordt ingesteld, gaan de sancties ook voor deze nieuwe lokatie gelden.

Het buiten de zones rijden brengt de gehele kitebuggy sport in gevaar en daarom worden alle leden opgeroepen de regels te respecteren en overtredingen ook aan het BCH bestuur te melden. Elke melding aan het BCH bestuur (of constatering door het BCH bestuur) wordt voor de betreffende rijder als overtreding beschouwd.

Overtredingen worden als volgt bestraft:

Voor wedstrijdrijders:

1e geconstateerde overtreding: uitsluiting eerstvolgende wedstrijd
2e geconstateerde overtreding: uitsluiting van rest van het lopende wedstrijdseizoen
3e geconstateerde overtreding: royement (beëindiging lidmaatschap BCH)

Voor recreatieve rijders:

1e geconstateerde overtreding: waarschuwing
2e geconstateerde overtreding: royement (beëindiging lidmaatschap BCH)

Ieder lid van de BCH wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke regels omtrent zonering en verboden. Binnenkort zal het Bestuur nog een duidelijk document verspreiden, waarin alle vastgestelde Nederlandse zones voor kite-buggyen zijn opgenomen.

Voor buitenlandse rijders geldt dat uitsluiting van nederlandse wedstrijden ook voor hen geldt. Verder zal de BCH haar zusterverenigingen oproepen soortgelijke strafmaatregelen te nemen tegen de betreffende leden.

Verplichting tot voeren van nummers op buggy

In verband met bovenstaande maatregel is het voortaan voor BCH-leden eveneens verplicht om altijd een duidelijk herkenbaar H-nummer te voeren op de buggy. Omdat geen nieuwe specificaties zullen worden opgesteld voor de nummerplaten, geldt de verplichting tot het voeren van nummers die voldoen aan de wedstrijdregels van de BCH / FISLY. Indien recreatief in binnen- of buitenland wordt gereden, volstaat het voeren van tenminste één duidelijk zichtbare nummerplaat (links, rechts of achter), tenzij regels voor de betreffende lokatie voorschrijven dat meerdere nummerplaten moeten worden bevestigd.
Deze nummer-verplichting geldt voor elke buggyer (indien lid van de BCH) op elke lokatie, tenzij een lid nog geen examen heeft gedaan en/of nog geen nummer toegewezen heeft gekregen.

Overtredingen worden als volgt bestraft:

Voor wedstrijdrijders:

1e geconstateerde overtreding: waarschuwing
2e geconstateerde overtreding: uitsluiting eerstvolgende wedstrijd
3e geconstateerde overtreding: uitsluiting van rest van het lopende wedstrijdseizoen
4e geconstateerde overtreding: royement (beëindiging lidmaatschap BCH)

Voor recreatieve rijders:

1e geconstateerde overtreding: 1e waarschuwing
2e geconstateerde overtreding: 2e waarschuwing
3e geconstateerde overtreding: royement (beëindiging lidmaatschap BCH)

Deze beide maatregelen zijn ingegaan per 17 februari 2007.

Bestuur Buggy Club Holland