Voorval strand IJmuiden

Beste BCH-leden en overige kitebuggiers,

Gisteren bereikte ons het trieste bericht dat op het strand van IJmuiden door een kitebuggier een hond is aangereden. Deze hond is als gevolg van de aanrijding ter plekke overleden. 

Allereerst willen wij ons diepste medeleven betuigen aan de eigenaar van de hond. Het is afschuwelijk om op deze manier je huisdier te moeten verliezen. De kitebuggier in kwestie heeft aan het ongeval een gebroken hand over gehouden. 

Als Bestuur van de Buggyclub Holland voelen wij ons verantwoordelijk voor het gedrag van onze leden op de stranden waar kitebuggyen is toegestaan. Wij hebben in goed overleg met gemeentes en andere overheden goede afspraken gemaakt over het gebruik van het strand en hieraan strikte regels verbonden. Al onze leden zijn op de hoogte van deze regels op alle locaties waar kitebuggyen is toegestaan, zoals gepubliceerd op onze website. 

Het spijt ons dan ook zeer vast te moeten stellen dat de kitebuggier in kwestie zich niet heeft gehouden aan de veiligheidsregels met betrekking tot het gebruik van het IJmuiderstrand. Deze kitebuggier heeft met grote snelheid gereden en op te korte afstand van andere strandgebruikers en heeft deze daarmee in gevaar gebracht. Hij heeft onvoldoende oog gehad voor onze eindverantwoordelijkheid met betrekking tot andere strandgebruikers en hun veiligheid. Wij betreuren het gedrag van de bewuste kitebuggier ten zeerste en beraden ons op disciplinaire maatregelen tegen dit lid.  

Wij willen onze leden, maar ook alle overige kitebuggiers op het hart drukken om alle bestaande regels op de stranden in acht te nemen met het oog op ieders veiligheid. Wij zijn niet alleen op de stranden en alle strandgebruikers hebben net zoveel recht op dat strand als wij. Het is te allen tijde onze taak de veiligheid van alle wandelaars (mens en dier) te waarborgen. We hebben de plicht om ruime afstand te houden en waar nodig te stoppen als de omstandigheden te gevaarlijk worden. 

We roepen alle leden van de Buggyclub Holland op de regels in alle situaties te respecteren. Als dat in deze situatie was gebeurd, dan had dit ongeval vermoedelijk niet plaatsgevonden. 

Dit bericht zal namens de Buggyclub Holland worden verzonden aan alle leden en worden geplaatst op onze website alsmede op Vliegerforum.nl. 

Bestuur Buggyclub Holland