Verzekering

Onderstaande tekst is onderdeel van de mail naar alle BCH leden. Één en ander met betrekking tot de verplicht WA verzekering.

Beste leden van de Buggyclub Holland,

Eerder hebben we jullie toegezegd dat wij als Bestuur een oplossing wilden zoeken voor het bekende probleem van de W.A. verzekering.
In verband met bepalingen in het Burgerlijk Wetboek is de situatie zodanig, dat de bepalingen voor aansprakelijkheid niet altijd eenduidig zijn, waardoor bij rechtszaken niet altijd duidelijk is of er in een bepaalde situatie zal worden uitgekeerd.
Helaas moeten wij constateren dat wij er niet in zijn geslaagd om een volledig sluitend alternatief te vinden dat wel een oplossing biedt voor dit probleem.
Toch willen we jullie informeren over een alternatief voor de verzekering die de meeste buggyers op dit moment hebben afgesloten.
Dat doen we, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een goede verzekering is, met goede voorwaarden en een flink aantal opties, waarmee jullie de voor jezelf optimale verzekering kunnen samenstellen.

Waarom toch dit alternatief? Heeft de BCH daar soms belang bij? En is die nieuwe verzekering verplicht?

Nee, absoluut niet. Het enige dat wij onze leden verplichten, is het hebben van een goede verzekering die een goede dekking biedt voor de risico’s die we als buggyer lopen.
De verzekering die wij nu als alternatief aan jullie voorleggen, doet dat in onze ogen. Er is geen verplichting om deze verzekering af te sluiten, als je nu een goede verzekering hebt; hooguit zou het een goed alternatief kunnen zijn.
Dat is verder aan jullie om te beoordelen. Wij als bestuur of als club hebben er ook geen enkel belang bij; eventuele groepskortingen komen ten gunste aan jullie, niet aan de club en zeker niet aan ons.
Wel hebben we regelmatig gesproken met deze leverancier, die daarop zelf het initiatief heeft genomen een speciale aanbieding te doen voor leden van de Buggyclub Holland.
Ook vinden we het belangrijk dat de leverancier van deze verzekering bereid is zeer direct met jullie te communiceren over deze verzekeringen.
Dat betekent dat jullie vragen rechtstreeks aan de leverancier kunnen stellen en dat een F.A.Q. op de website zal worden geplaatst, zodat jullie kunnen lezen welke andere vragen al door collega-buggyers zijn gesteld. Dat vinden we een belangrijk onderdeel van het alternatief, omdat het momenteel vaak ontbreekt aan deze noodzakelijke openheid over de verzekeringen.
Meer informatie over deze buggyverzekering vinden jullie op http://www.sportzeker.nl/bch.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Buggyclub Holland