Verslag overleg verbetering gebruik Brouwersdam

Een van de activiteiten van BuggyClub Holland (BCH) is dat de vereniging zich inzet voor het creeren van nieuwe, het behoud van en verbeteren van bestaande sportzones waar kitebuggyers hun sport kunnen beoefenen. Op donderdag 3 april is er overleg gevoerd door een aantal instanties en betrokken partijen rondom het gebruik en de verbetering van het strand op de Brouwersdam. BuggyClub Holland was uiteraard vertegenwoordigd. Hieronder het verslag van voorzitter Bertil Voogd:

Vandaag een werksessie van 4 uur bijgewoond met vertegenwoordigers van o.a. Rijkswaterstaat, Gemeentes Schouwen-Duiveland en Goeree Overflakkee, Deltares, Boskalis, Provincies Zuid-Holland en Zeeland, TU Delft en Twente, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natural High en Beware Beach en Dienst Landelijk Gebied

Onderwerp: publiek/private samenwerking om het strand van Brouwersdam te behouden en te vergroten.

Uitdaging: rekening houden met financiële middelen, beschikbaarheid van 400.000 kuub zand voor zandsuppletie, het krapper wordende strand met toenemende recreatie, mogelijke gevolgen van een nog te plannen “getijdencentrale” en een zo goed mogelijk resultaat voor ondernemers, recreanten en gemeentes/provincies.

Uitkomst: een goed beeld van alle betrokken partijen en mogelijke oplossingen en een goed startpunt voor verder overleg. Alle neuzen staan redelijk dezelfde kant op. Uitkomsten worden nu gebruikt voor vervolgoverleg en financiële onderbouwing. Bijkomend voordeel: afspraken gemaakt tussen BCH en strandpaviljoens voor verder overleg, ook over gezamenlijk gebruik van het strand.

Opvallend: de BCH was als enige sportclub vertegenwoordigd en we hebben ons standpunt dan ook goed duidelijk kunnen maken.

Wat was dat BCH standpunt dan precies?
We willen een oplossing voor de korte termijn, geen tienjarenplan. Korte termijn oplossing betekent nu: gebruik de 400.000 kuub zand gedeeltelijk voor zandsuppletie aan de zuidkant (richting Renesse) zodat het inmiddels verloren gegane stuk strand wordt teruggewonnen. Gebruik het andere deel van de 400.000 kuub zand om het strand dat tegenwoordig vrijwel altijd onder water staat (voor de strandpaviljoens) om dat strand op te hogen. Eventueel zou het zwemgedeelte dan naar het noorden kunnen opschuiven, waardoor de extreme sportzone kan worden vergroot.
Ben ik tevreden over de uitkomst? Ja, absoluut. Dit was geen meeting om meteen besluiten te nemen, maar wel een belangrijke voorronde met alle partijen om de tafel. Het geeft ons als BCH een platform om mee te praten over een voor ons erg belangrijk strand.

De BCH ziet de samenwerking tussen haar en andere betrokken partijen voor de toekomst zeer positief tegemoet.

bch_brouwersdam_overleg_8

bch_brouwersdam_overleg_7

bch_brouwersdam_overleg_6

bch_brouwersdam_overleg_5

bch_brouwersdam_overleg_4

bch_brouwersdam_overleg_3

bch_brouwersdam_overleg_2

bch_brouwersdam_overleg_1