Informatie zonering Maasvlakte 2

Zonering Maasvlakte 2.

Maasvlakte 2 is een nieuw strand, letterlijk ! Zo nieuw dat het nog niet eens op Google maps terug te vinden is. Het strand is aangelegd in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe zeehaven op de Maasvlakte. Het gebied is nog volop in aanbouw en mogelijk zullen er in de (nabije) toekomst aanpassingen plaats vinden die van invloed kunnen zijn op het gebruik van het strand en het kitebuggien in het bijzonder.

BCH heeft in overleg met de betrokken instanties de zonering voor Maaskvlakte 2 beschreven. De vernieuwde informatie op de ‘Locaties’ pagina geeft een duidelijk overzicht van de regelgeving (voor zomer en winter gelden andere regels!). Ook de windverwachting en getijvoorspellingen kan je op deze pagina vinden.

Kitebuggiers worden aldus opgeroepen om bij elk bezoek kennis te nemen van de informatie die vermeld wordt op de borden die bij de strandopgangen geplaatst zijn.

Klik hier om de pagina met alle informatie te openen.